W sytuacji, gdy trochę się język zna, czasem nie wiadomo, czy warto zaangażować tłumacza. To dotyczy zwłaszcza języka angielskiego. Mnóstwo osób go zna, choć nie zawsze w zadowalającym stopniu. Czy tłumaczyć coś samodzielnie, czy wybrać profesjonalne usługi? To zależy od dwóch rzeczy.

Jakie jest przeznaczenie tłumaczonej treści?

Pod uwagę weźmie się, czemu ma służyć przetłumaczenie tekstu. Jeśli chodzi o osobiste zorientowanie się w jakiejś treści, to można ją przetłumaczyć samodzielnie. Jeśli jest to coś, co ma być zaprezentowane innym, to tłumaczenia angielski - Kołodziej-Albion mogą być potrzebne. Jest to tym istotniejsze, im większe znaczenie takiej treści. Warto skorzystać z profesjonalnych usług, jeśli chodzi np. o materiały szkoleniowe dla pracowników. Jest to polecane przy kontaktach biznesowych. Jeśli to tekst, na podstawie którego ma być podjęta jakaś decyzja lub zmiana w firmie, to lepsze są tłumaczenia profesjonalne. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy któryś z pracowników zna język angielski perfekcyjnie. Wtedy może otrzymać zadanie przetłumaczenia treści.

Rodzaj tekstu a usługa tłumaczenia

Niekiedy nawet doskonała znajomość języka nie wystarczy. Druga przesłanka do skorzystania z profesjonalnych usług to szczególny rodzaj tekstu. Nie tłumaczy się samodzielnie tekstów specjalistycznych. Wymagają one posiadania wiedzy w określonej dziedzinie na poziomie zaawansowanym. Wtedy można zrozumieć tekst i zna się specyficzną terminologię. Do tekstów specjalistycznych należą np.:

  • prace naukowe,
  • opisy budowy maszyn,
  • instrukcje obsługi,
  • artykuły medyczne.

Jeśli nie są potrzebne tłumaczenia specjalistyczne, to można pracować z tekstem samodzielnie. Czasem, pomimo to lepiej zlecić taką pracę. Im większe znaczenie ma poprawność tłumaczenia z angielskiego, tym jest to korzystniejsze. Chodzić może nie tylko o poprawność merytoryczną, ale i o styl wypowiedzi pisemnej czy formę.